Choď na obsah Choď na menu
 


Marcelová

16. 9. 2009

MARCELOVÁ, dekanát Hurbanovo, Trnavská arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Marcelove Kesy, Marcziháza, maď.: Marcelháza, názvy pripojenej obce, viď: Krátke Kesy ADRESA: RKFÚ, Hlavná 86/51, 946 32 Marcelová, tel.: 035/ 779 83 21, KŇAZ: Heriban Ladislav (1993 - aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: do r. 1942, viď aj: Krátke Kesy, po r. 1945 - aj k 15. 6. 1966 - správca farnosti Szekanek Štefan, 1979 - aj k r. 1993 - Naszvadi Alexander, kapláni: 1942 - (1944) - Végh Ladislav, 1943 - (1945) - Tihanyi František, 1945 - Szekanek Štefan, RODÁCI: Senkár Alexander (narodený 22. 7. 1911), OBYVATEĽSTVO (k r. 2005): 3 741, 2 755, sviatosti, obrady (k r. 1993): 63 krstov, 25 sobášov, 51 pohrebov, Kostol sv. Jána Krstiteľa (1731, 12. 9. 1901), FILIÁLKY: Chotín, Virt, ČASŤ OBCE: Krátke Kesy, Z HISTÓRIE: Marcelová pred zlúčením bola filiálkou farnosti Krátke Kesy (k r. 1927), obec Marcelová vznikla zlúčením obcí Krátke Kesy (Kurtakeszi) a Marcelová (Marcelháza) v r. 1942 (počas maďarskej okupácie) do obce s vtedajším hlavným názvom Marcelháza, k r. 1942 - 31. 1. 1999 bola filiálkou Marcelovej aj Šrobárová

 

Chotín (Heten, Hetín, maď.: Hetény), filiálka farnosti Marcelová, dekanát Hurbanovo, Trnavská arcidiecéza, Z HISTÓRIE: V schematizme z r. 1993 ho nenachádzame, k r. 1927 bol filiálkou farnosti Iža, ĎAĽŠIE INFO: http://www.chotin.ocu.sk/cirkev.html

 

Virt (Vértpuszta - 1927, maď.: Virt), filiálka farnosti Marcelová, dekanát Hurbanovo, Trnavská arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO (k r. 1993): 332, 239 rím. kat., (k r. 1927): 332 kat., 5 evanj. a. v., 10 kalvínov, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Z HISTÓRIE: K r. 1927 filiálkou farnosti Krátke Kesy, k filiálke patrili aj osady: Domány, Csóri, Reviczky

Marcelová - Krátke Kesy (Krátke Kesy, Kurta Kesy - 1927, Kurthakezeu, Kezu, Kezeu, Queztev, maď.: Kurtakeszi), KŇAZI - PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 8. 7. 1878 - Nagy Michal, 1880 - 1917 - Baranyai Gašpar, 1917 - aj k r. 1927 - Nagy Peter, k 15. 6. 1941 - Szekanek Štefan, 1938 - 1944 - územie farnosti, ktorá vznikla v r. 1942 pričlenené k Maďarsku, kapláni: 1935 - (1937) - Horák Anton, 1939 - Zórád Elek, OBYVATEĽSTVO (k r. 1927): 956 kat., 3 evanjelici a. v., 27 kalvínov, 32 židov, Kostol sv. Jána (12. 9. 1901), Z HISTÓRIE: Farnosť zriadená v r. 1754, matrika vedená od r. 1755, k r. 1917 - aj k r. 1927 bola filiálkou Marcelová, k r. 1927 boli filiálkami aj Šrobárovo a Virt, farnosť zlúčená v r. 1942 (počas maďarskej okupácie) do obce Marcelháza

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.